تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در چندین شهر

تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در چندین شهر

شریفه محمدی آزادی باید گردد

امروز هفدهم تیر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شوش و اهواز تجمع کردند. در این روز همچنین بازنشستگان فولاد نیز در شهرهای اصفهان، قائمشهر، دامغان و اهواز در اعتراض به فقر و فلاکت و بساط سرکوبگریهای حکومت و برای پیگیری مطالبات خود تجمع کردند.
در شوش به روال معمول بازنشستگان از شهرهای شوش، کرخه و هفته تپه جمع شده و در گرمای سوزان بالای ۵۰ درجه به فقر، تبعیض ، حقوقهای ناچیز و بی تامینی ها و بساط اختلاس و دزدی و سرکوبگریهای حکومت دست به تجمع و راهپیمایی زدند و با فریاد شعارهای اعتراضی خود پیگیر مطالباتشان شدند. در این تجمع فریدون  نیکوفر یکی ازبازنشستگان سخنرانی کرد و ضمن اعلام اعتراض علیه حکم ظالمانه اعدام برای فعال کارگری شریفه محمدی بر آزدی فوری او و لغو این حکم شنیع، و بر حق تشکل برای همه مردم تاکید کرد. سخنان او با کف زدن جمعیت مورد تایید قرار گرفت. در  این تجمع بازنشستگان شعار میدادند: “نوبت ما که میشه ، خزانه خالی میشه”،  تامینو غازت کردند، ما را بیچاره کردند”، ” کشوری، لشکر، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد”، ” زیر بار تورم، شکسته پشت مردم”، “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، و “روسری را رها کن، فکری به حال ما کن”.

در کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان کشوری و خدمات درمانی و مخابرات در اتحاد با یکدیگر تجمع داشتند. یکی از بازنشستگان معترض در خصوص مطالبات کارگران سخنرانی کرد و در اشاره به انتخابات حکومتی گفت “تغییر یک مهره  در این ساختار نمیتواند مطالبات بر زمینمانده را تحقق بخشد” و بر تداوم اعتراضات و مطالبه گری تا رسیدن به مطالبات تاکید کرد. در این تجمع همچنین یکی از بازنشستگان کشوری پیرامون آوار معضلاتی همچون پولیشدن آموزش و بهداشت و بیکاری جوانان ومشکلات معیشتی مردم سخنرانی کرد. این سخنرانی ها با کف زدن تجمع کنندگان همراه بود.

بازنشستگان شعار میدادند: “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “هم مجلس هم دولت ، دروغ میگن به ملت “، “کارگرزندانی آزاد باید گردد”، و “درد ما دردشماست مردم  به ما ملحقشوید”.
در تهران تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی با همراهی بازنشستگان کشوری در برابر سازمان تأمین اجتماعی برپا شد.

تجمع‌کنندگان در سخنرانی ها و شعارهایشان از جمله به نابرابریحقوق زنان و مردان بازنشسته اعتراض داشتند. در تهران نیز تجمع کنندگان با شعار “شریفه محمدی آزادی باید گردد”، اعتراض خود را به حکم اعدام وی اعلام داشتند. دیگر شعار های تجمع کنندگان عبارت بودند از:”حقوق طبق‌ تورم”، “نه صدقه نه منت، حقوق بدینبا عزت”، “درمان رایگان حق مسلم ماست “، “زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند”، و ” ظلم و ستم در اینجا، مضاعفه بر زنها”.

در این روز بازنشستگان فولاد علاوه بر مطالبات سراسری بازنشستگان بر اجرای صحیح همسان‌سازی های سال ۹۹ و سال ۱۴۰۳ و جبران عقب افتادگی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی و ترمیم حقوق و مستمری خود مطابق با نرخ تورم تاکید کردند. بازنشستگان فولاد در تجمعات و راهپیمایی خود با فریاد شعار” فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن”  پیگیر مطالباتشان شدند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۷ تیر ۱۴۰۳، ۷ ژوئیه  ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …