تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تبریز، رشت و زنجان در اعتراض به عدم افزایش حقوق ها

روز سه شنبه ١١ خرداد بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش حقوق هایشان در مقابل اداره جات سازمان تامین اجتماعی در چندین استان کشور دست به تجمعات اعتراضی زدند. این تجمعات در شهرهای تبریز، رشت، زنجان و.. بازنشستگان می گویند دولت افزایش حقوق بازنشستگان را فریز کرده؛ حقوق ما بر مبنای فروردین سال قبل پرداخت می‌شود؛ در حالیکه هزینه‌های زندگی در این مدت چند برابر شده است.

چهارشنبه ١١ خرداد تجمع بازنشستگان تبریز مقابل سازمان تأمین اجتماعی. «این زنده مانی است، نه زندگانی!»

تجمع بازنشستگان رشت ۱۱خرداد.بازنشستگان شعار می دادن اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

اینرا هم بخوانید

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزانhttps://x.com/mhkh58/status/1804841552306483239محمد حبیبی، سخنگوی …