تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، سنندج و قم.معلم زندانی آزاد باید گردد

روز ۲۸ شهریور بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخش های دیگر کارکنان بازنشسته در اعتراض به گرانی و سطح نازل حقوقها و جهت پیگیری دیگر مطالبات خود در شهرهای  کرمانشاه ، سنندج  و قم تجمع کردند. در این تجمعات بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است”، “اجرای همسان سازی حق مسلم ماست”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، و “جعفر ابراهیمی آزاد باید گردد”.

اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات خواستهای فوری بازنشستگان است. یک کارزار مهم معلمان آزادی معلمان زندانی و بویژه جعفر ابراهیمی معلمی است که به دلیل ابتلا  به بیماری روده ای و دیابت حالش وخیم است و نابینایی او را تهدید میکند. خواست معلمان آزادی فوری او و قرار گرفتنش تحت درمان است.
بخش های مختلف بازنشستگان در اعتراضند و اعتراض علیه فقر و بی تامینی، اختلاسها و دزدی ها و تبعیض و نابرابری و تعرضات هر روزه حکومت به زندگی و معیشتشان محورهای مشترک مبارزات آنهاست.

بازنشستگان سه روز هفته یکشنبه ها، دوشنبه ها و سه شنبه ها را به روزهای اعتراضی خود برای پیگیری خواستهایشان تبدیل کرده اند. مانطور که قبلا گزارش کردیم روز گذشته بازنشستگان مخابرات در یازده شهر تجمعات اعتراضی داشتند. این بازنشستگان بعلاوه بر عدم اجرای کامل آیین نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹  و نیز عدم  رفع مشکلات بیمه درمانی خود اعتراض دارند.

گفتنی است که روز یکشنبه نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه تجمع کرده بودند.  دو شعار بازنشستگان “شاغل و بازنشسته اتحاد، اتحاد”، و “لشکری، کشوری، فولادی، تامین اجتماعی اتحاد” ست که بر روی بنر های آنها نیز نقش بسته است. شعارهایی که فراخوانی به اتحاد مبارزاتی میلیونی کارگران شاغل و بازنشسته و بخش های مختلف بازنشستگان علیه فقر و بی تامینی است. حزب کمونیست کارگری بر رفتن بسوی تجمعات سراسری و همزمان بازنشستگان و کارگران شاغل و بازنشسته تاکید دارد. چنین حرکت گسترده ای مفتخوران حاکم را ناچار به تن دادن به خواستهای بازنشستگان خواهد کرد. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۲،  ۱۹ سپتامبر   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور