تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در ۹ شهر

روز ۱۹ مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراضات متوالی خود و علیرغم گرمای طاقت فرسای هوا، در شهرهای کرمان، رشت، اهواز، خرم آباد، بابل، کرمانشاه، اصفهان، ارومیه و شوش علیه  فقر و بی تامینی و در اعتراض به بی پاسخ ماندن مطالباتشان تجمع کردند و با خشم و نفرت فراوان از سردواندن های حکومتیان، فریاد اعتراضشان را بلند کردند.

در شوش بیش از سیصد نفر در تجمع شرکت داشتند و شعار میدادند “تورم صد در صد، افزایش ده درصد”، ” حسین حسین شعارشون، دزدی و غارت کارشون”، “نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “. در این تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر کعب عمیر نماینده شورای اسلامی شهر و مسئول صندوقهای بازنشستگی مجلس یکی از کارگران با خشم و اعتراض فریاد میزند و میگوید “چرا باید هر روز کف خیابان باشیم؟ .. نفسمان را گرفتید. ستم تا کی؟ ننگ بر دروغگویان”.

در اهواز نیز بار دیگر جمعیت بزرگی از بازنشستگان تجمع  و راهپیمایی کردند. آنها شعار میدادند: “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”، “درمان رایگان حق مسلم ماست”.

در رشت نیز شمار زیادی از بازنشستگان با شعارهای “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”، اعتراض خود را به فقر و بی تامینی اعلام کرده و زندگی ای انسانی را فریاد زدند.

در اراک بازنشستگان با کف زدن و شعار دادن خواستار اخراج مخبر معاون رئیس جمهور شدند و در کرمان نیز بازنشستگان با شعار تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم بر تداوم اعتراضاتشان تاکید کردند.

بنا بر خبرها در کرمانشاه از آغاز صبح روز نوزدهم مرداد بازنشستگان برای تجمع حضور یافتند. اما با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. سرکوبگران قصد گرفتن بلند گوی تجمع کنندگان و متفرق کردن آنها را داشتند که با مقاومت بازنشستگان روبرو شدند.  در این تجمع چند نفر از بازنشستگان سخنرانی کردند و تجمع کنندگان با شعار دادن بر تداوم اعتراض خود تاکید داشتند. در پایان این تجمع  بنا به گزارشها سه نفر به اسامی خانم محمدی و آقایان کرجی و زنگنه بازداشت شدند.

حزب کمونیست کارگری یورش به تجمعات بازنشستگان را شدیدا محکوم کرده   و بر آزادی فوری و بدون قید شرط دستگیر شدگان در تجمع نوزدهم مرداد در کرمانشاه و اسماعیل گرامی که از فروردین ۱۴۰۰ با چهار سال حکم در زندان است تاکید دارد. جامعه باید یکپارچه و قدرتمند در برابر سرکوبگریهای حکومت بایستد.

نیمی از سال گذشته است  و هنوز تکلیف میزان افزایش سطح حقوق بازنشستگان روشن نیست . بازنشستگان خواستار تعیین تکلیف فوری میزان افزایش حقوقهایشان، اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر هستند. آنها در اعتراضاتشان و در بنرهایشان اعلام کرده اند که حقوق زیر خط فقر هجده میلیونی را قبول نمیکنند. بازنشستگان به تورم و گرانی و بی تامینی اعتراض دارند و درمان رایگان یکی دیگر از مطالبات مهم آنهاست. خواستهای بازنشستگان خواستهای کل جامعه است و باید با حمایت وسیع مردم پاسخ گیرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰ اوت  ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …