تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و پرستاران کاشان

بخشهای مختلف بازنشستگان هر روز در شهرهای مختلف در اعتراض و تجمع و تظاهراتند. امروز ۲۱ آبان بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد همچون یکشنبه های گذشته در اعتراض به فقر و بی تامینی و برای پیگیری مطالباتشان در  شهرهای کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع داشتند. بازنشستگان شهرهای شوش و کرخه و کارون در شوش تجمع کردند و با سر دادن سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادگی صحنه پرشوری از اعتراض را ایجاد کردند.  

تجمعات بازنشستگان فولاد در این روز  در اهواز،  اصفهان و تهران مقابل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.

در تهران جمعیت بزرگی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن کشور  بنا بر فراخوان  قبلی به اعتراض سراسری، تجمع کردند و با شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه صدای اعتراض خود را بلند کردند. این بازنشستگان در برابر تعرض پلیس شعار میدادند: “پلیس برو دزد رو بگیر”!

بازنشستگان با شعار فقط کف خیابان بدست میاد حقمون بر تداوم اعتراضاتشان تاکید میکنند.  شعارهای بازنشستگان علیه فقر و محرومیت از درمان و علیه دزدیها و اختلاسهاست و این صدای اعتراض  کل جامعه است. بازنشستگان در شعارهایشان کل بخش های حکومتی و دزدیها و اختلاسهایشان را به چالش میکشند.  تجمعات  و  در جاهایی راهپیمایی های پر شور آنها فضای سیاسی شهرهای مختلف را شاداب کرده است. بازنشستگان با شعار “شاغل  و بازنشسته اتحاد، اتحاد لشکری، کشوری، تامین اجتماعی اتحاد تحاد” جمعیت میلیونی بازنشستگان را به اتحاد مبارزاتی فراخوانده و پرچم اتحاد طبقاتی کارگری را بدست گرفته اند. همسان سازی حقوقها، درمان رایگان، و پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها خواستهای فوری همه بخش های بازنشستگان است و با این مطالبات مقابل تعرضات معیشتی حکومت ایستاده اند.

صبح امروز همچنین پرستاران  کاشان و آران و بیدگل در اعتراض به وضع بد معیشتی و مشقت بار کاری خود  در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تجمع  اعتراضی برگزار کردند. دور جدیدی از اعتراضات پرستاران آغاز شده است. روز گذشته آنها در تهران و اراک تجمع داشتند و روزهای قبلی در شهر ارومیه. در این اعتراضات پرستاران با شعار “پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن”  پیگیر خواستهایشان شدند. سطح نازل حقوقها و تبعیض در پرداختها و اجرایی نکردن مصوباتی چون کارانه که تاثیر مستقیم در دریافتی های پرستاران دارد و نیز کمبود پرستار و اضافه کاری اجباری و  فشار سنگین کاری و استاندارد پایین بیمارستانها به لحاظ بهداشتی از جمله موضوعات اعتراضات پرستاران در سطح سراسری است. حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از اعتراضات پرستاران اعلام میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ آبان  ۱۴۰۲،  ۱۲ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

از خوزستان چه خبر؟ اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری

۲۹ اردیبهشت  تا ۴ خرداد  ۱۴۰۳ ۴ خرداد – بنا بر گزارشات میانگین شاخص آلودگی …