تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف

امروز ۱۲ آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در یکی دیگر از یکشنبه های اعتراضی در شهرهای شوش، اهواز، اراک و کرمانشاه تجمع کردند و با شعار دادن و راهپیمایی اعتراض خود را ابراز کردند. .

در کرمانشاه یکی از زنان بازنشسته طی سخنرانی پرشوری برنامه « توسعه هفتم» حکومت را برنامه ای برای غارت بیشتر مردم خواند و با اشاره به افزایش سن بازنشستگی و سخنان مسخره حکومتیان مبنی بر این که امید به زندگی در میان بازنشستگان بالا رفته فریاد اعتراضش را بلند کرد. سخنان او بطور واقعی کیفرخواستی علیه حاکمین و بی خبری آنان از ابعاد فقر و بی تامینی مردم بود و با کف زدن پی در پی بازنشستگان معترض همراه شد.   

بازنشستگان شوش و کرخه و هفت تپه در شوش دست در دست هم گرد آمدند و مثل هر هفته فضای پر شوری از اعتراض را شکل دادند.

در این روز همچنین بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان، خوزستان، مازندران و البرز غربی همچون هفته های دیگر در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم پاسخگویی به خواسته‌هایشان تجمع داشتند. در اصفهان تجمع بزرگی از بازنشستگان فولاد برگزار شده بود و تجمع کنندگان با شعارهای “کشور پر در آمد، چه بر سر تو آمد”، “صندوق رو خالی کردند ، ما را بیچاره کردند” صدای اعتراضشان را علیه دزدیها و چپاولگری ها بلند کرده و با شعار تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم بر تداوم اعتراضاتشان تاکید داشتند.

در اعتراضات این روز بازنشستگان با این شعارها خشم خود را نسبت به اجحافات و دزدی ها بیان میکردند: “لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد”، “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد”،  بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “با این حقوق ناچیز، جانها به لب رسیده”، “حاصل کار دولت، غارت خون مردم”، “گرانی ساعتی کمر ما را شکسته”، “تامین اجتماعی افتضاح، افتضاح”، “خواسته اصلی ما حقوق طبق تورم”، “خواسته ما این زمان، معیشت است و درمان”، “دولت ورشکسته دشمن بازنشسته”، “تا حق خود نگیریم، آرام نمی نشینیم”، “حقوق بازنشسته، فقط واسه یک هفته!”، و “فقط کف خیابان بدست میاد حقمان”.  

اعتراضات پیوسته بخش های مختلف بازنشستگان در روزهای مختلف هفته نقش مهمی در جنب و جوش فضای اعتراضی سیاسی ایفا کرده اند. این تجمعات در هر هفته با جمعیتی بیشتر و در صفی متحد تر برگزار میشود. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه علیه فقر و بی تامینی و چپاولگری های حکومت هستند. خواستهای آنها و تاکیدشان بر درمان رایگان و حق داشتن یک زندگی شایسته انسانی خواستهای همه مردم است.  از خواستها ومبارزات بازنشستگان باید وسیع حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ آذر  ۱۴۰۲،  ۳ دسامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم اسفند در دادگاه حاضر می‌شوند

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم …