تجمعات بازنشستگان در شوش، هفت‌تپه و تهران

 امروز (16 فروردین) جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش و هفت‌تپه و تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.این بازنشستگان مهم‌ترین انتقاد خود را اجرا نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی دانستند و افزودند: امسال الزامات قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشد؛ در حال حاضر، دریافتی بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سال جدید، یک‌سوم خط فقر است.این بازنشستگان در عین حال، خواستار برخورداری از درمان رایگان و خدمات رفاهی مکفی شدند. عکس ها تهران

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …