تجمعات بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی در چند شهر و اعتراضات کشاورزان اصفهان و اخباری دیگر

بازنشستگان سراسر کشور به تجمع روز ۲۶ فروردین فراخوان داده اند

امروز ۱۹ فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و فقر و فساد و تبعیض ها در چند شهر تجمع و اعتراض کردند. این تجمعات در ادامه یکشنبه های اعتراضی برگزار میشود. در این روز در شهرهایی چون شوش، اراک، اهواز، کرمانشاه و دزفول تجمعات برگزار شد.

در شوش همچون قبل بازنشستگان از شهرهای هفت تپه، کرخه و شوش در کنار هم در مقابل داره کار تجمع کردند و با سر دادن سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادگی، صدای اعتراض خود را علیه توحش و بردگی حاکم بلند کردند. برخی شعارهای بازنشستگان عبارت بودند از: “آقازاده رو گنجه، دلار شصت و پنجه”، “رئیسی بی عرضه برگرد برو تو حوزه”، “تامینو غارت کردن ، ما را بیچاره کردن”،  و “ننگ ما ننگ ما، مخبر الدنگ ما”.

در اراک زیر فشار بازنشستگان، حسینی رئیس سازمان تامین اجتماعی ناگزیر به حضور در جمع بازنشستگان شد و جمعیت معترض با شعارهای خود علیه او و دزدیها شعار دادند. در اهواز بازنشستگان با شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” و بدست گرفتن بنر آن بار دیگر بر اتحاد سراسری کارگری تاکید کردند.

در کرمانشاه بازنشستگان مقابل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع داشتند و با شعارهایی مثل  “بازنشسته داد بزن / حقتو فریاد بزن!”، و “فقر  فساد، تورم/بلای جان مردم!” به چپاول حاکم اعتراض خود را بیان میکردند.

در این روز همچنین بازنشستگان فولاد در شهر اصفهان در اعتراض به فقر و بی تامینی و برای پیگیری مطالباتشان تجمع کرده و دست به راهپیمایی زدند. بازنشستگان فریاد میزدند:  “فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “اجرای همسان سازی بدون حقه بازی”. در خاتمه این بازنشستگان فولاد با فریاد “وعده دیدار ما بیست و ششم در تهران” قرار تجمع در تهران را اعلام کردند.

تاکید کنیم که بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد برای ساعت ده صبح روز ۲۶ فروردین جهت پیگیری مطالباتشان فراخوان به  تجمع سراسری در تهران در مقابل اداره کل کانون بازنشستگی را داده اند و از همه بازنشستگان خواسته اند که در صورت امکان در این تجمع شرکت کنند. از این فراخوان باید وسیعا حمایت کرد.

 امروز نوزدهم فروردین کشاورزان در شرق اصفهان نیز در اعتراض به کاهش آب زاینده رود و مشکل بی آبی و وضع بد معیشتی خود تجمع داشتند. بنا بر خبرها کشاورزان شرق اصفهان با بازشدن رودخانه ده درصد از زمین ها  را زیر کشت برده اند و به آب بسیار بیشتری نیاز دارند. به گفته کشاورزان مافیای آب از شب گذشته  آب رودخانه زاینده را کاهش داده و طی ساعات آینده  رودخانه زاینده رود خشک می شود و لطمه ای جدی به محصول آنها خواهد زد. در این روز همچنین کشاورزان در میدان خوراسگان همراه با تراکتورهایشان تجمع و اعتراض کرده و خواهان حقابه شدند.

خبر دیگر مربوط به حمله بیشرمانه عوامل مزدور واحد حراست شرکت گروه ملی صنعتی فولاد به کارگران اخراجی متحصن مقابل یکی از ورودی های شرکت در روز گذشته است. حکم اخراج این  کارگران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و در ارتباط با اعتراضات قدرتمند کارگران فولاد اهواز  صادر شده است.

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز در اطلاعیه ای ضمن گزارش این خبر اولتیماتوم داده و مینویسد: “ما به کرات از همدستی حراست و مدیر فاسدش با غارتگران در گروه ملی فولاد سخن گفتیم. میدانستیم و میدانیم فلسفه و ماهیت وجودی واحد حراست، تنها نگاهبانی از منافع قبیله ای چپاولگران و سرکوب کارگران معترض است. مزدوران و لات و اوباش های حراستی که در لباس کارگر مقابل کارگر قرار گرفته اند بدانند،  گستاخی و بی شرمی امروز بی پاسخ نمی ماند”.

بدینگونه فضای مجتمع سه هزار نفره فولاد این کانون داغ اعتراضات کارگران بشدت ملتهب است. کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران خود و پاسخگویی به مطالبات اعلام شده شان هستند. در این روز همچنین کارگران فولاد پارس هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند. بنا بر خبرها بدنبال اعتراض کارگران در این شرکت به ایمن سازی این مکان که حتی اداره کار نیز آنرا تایید کرده بود، در سال جدید مسئولین شرکت به ۱۲ نفر از کارگران اجازه ورود به شرکت را ندادند. خواست کارگران بازگشت به کار کارگران اخراجی است.  

یک خبر اعتراضی دیگر مربوط به این روز تجمع کارکنان استانداری ایلام  در محل استانداری در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق و معیشت شان است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ فروردین ۱۴۰۳، ۷ آوریل ۲۰۲۴

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

انقلاب زنانه: “قیز قلعه‌سی؛ قلعه دختر” رئیسی را به کام مرگ کشید! جشنِ بی پایان مردم ادامه دارد

روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از ۱۸ ساعت خبررسانی قطره چکانی، بالاخره خبر رسمی …