دوم مرداد: تجمعات بازنشستگان مخابرات در پانزده شهر

امروز دوم مرداد ماه  بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه های اعتراض برای پیگیری مطالباتشان در چندین شهر مقابل ساختمان اداره مخابرات تجمع . این تجمعات در شهرهایی چون تهران، شیراز، بندرعباس، رشت، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، ایلام، ساری، کرمانشاه، سنندج، زنجان، ارومیه و هرمزگان برگزار شدند. در اهواز بازنشستگان علاوه بر تجمع دست به راهپیمایی در شهر زدند. اعتراض بازنشستگان به فقر، گرانی و بی تامینی است. بازنشستگان مخابرات همچنین به اجرا نشدن آیین نامه ی استخدامی و رفاهی سال ۸۹ و بالاکشیدن حق و حقوقشان توسط سهامداران عمده مخابرات و نهاد چپاولگر موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام اعتراض دارند.

بعلاوه تعرضات هر روزه حکومتیان به زندگی و معیشت بازنشستگان از جمله برنامه توسعه هفتم که تعرض مستقیم به جامعه و بویژه به همه بازنشستگان است، و مصوبه مزدی شورایعالی کار که بر پایه مستمری بازنشستگان تاثیر منفی میگذارد و نیز به ورشکستگی کشیده شدن هفده صندوق از هجده صندوق بازنشستگی و دزدی ها و چپاولگریها موضوعات مشترک اعتراض همه بخشهای بازنشستگان با ۲۵ میلیون جمعیت است. این موضوعات زمینه سازی اعتراضات سراسری و مشترک بخش های مختلف بازنشستگان را فراهم کرده است و کشوری، لشکری، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد یک شعار برجسته تجمعات اعتراضی اخیر بازنشستگان بوده است.

بازنشستگان در تجمعاتشان با شعارهایی چون: “گرانی تورم بلای جان ما شد”، “اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد” صدای اعتراض کل جامعه را نمایندگی میکنند.  بازنشستگان با شعار “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “تا حق خود نگیریم هر روز همین بساط است”، “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون” بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر سی میلیونی، و درمان رایگان دو خواست فوری همه بازنشستگان است. از خواستها و اعتراضات بازنشستگان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ مرداد ۱۴۰۲،  ۲۴ ژوئیه  ۲۰۲۳

*****************

بازنشستگان مخابرات طبق فراخوان قبلی، امروز دوشنبه دوم مرداد در شهرهای زنجان، تبریز، تهران شیراز، بندر عباس، خوزستان، ایلام، اصفهان،کــردسـتان، کرمانشاه،مازندران و خراسان رضوی مشهد،دست به تجمعات اعتراضی زدند. فیلمهایی از این تجمعات

تبریز

اصفهان

اهواز

ایلام

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …