تجمعات بازنشستگان مخابرات و اعتصاب کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه

امروز ۲۱ خرداد بازنشستگان مخابرات همچون دوشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی از جمله زنجان، تبریز، سنندج، بیجار، بندر عباس دست به تجمع زدند و پیگیر مطالباتشان شدند. این بازنشستگان در روز ۲۰ خرداد نیز همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران تجمع داشتند. اعتراض بازنشستگان به فقر، بی تامینی، اختلاسها و سرکوبگریهای حکومت است. بازنشستگان مخابرات همچنین به عدم اجرای آئین نامه استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ که میتواند بهبودی در وضع دریافتی آنها ایجاد کند اعتراض دارند.  در این تجمعات بازنشستگان با شعار”شرکت پر درآمد چه برسر  تو امد” صدای اعتراض خود را علیه چپاولگریهای حاکم بلند کردند.

اعتراضات بازنشستگان ابعاد گسترده و سراسری ای دارد. روز گذشته 20 خرداد یک روز پر جنب و جوش اعتراضی بخش های مختلف بازنشستگان بود. بازنشستگان در کرمانشاه برای ۲۲ خرداد در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی، فراخوان به تجمع وسیع و بزرگی داده و همه بخش های بازنشستگان را به شرکت در آن فراخوانده اند.

روز ۲۱ خرداد همچنین کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروز آباد در اعتراض به سطح نازل دریافتی های خود برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند.  در این تجمع بنری با نوشته ” دستمزد عادلانه، زندگی شایسته، حق مسلم ماست” قابل توجه بود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۰ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز   وارد پنجمین روز شد

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز.کمپین ۱۴- …