تجمعات بازنشستگان کشوری در ادامه سه شنبه های اعتراضی

روز ۲۵ مهر بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته، در ادامه سه شنبه های اعتراضی خود در شهرهایی چون کرمانشاه، همدان، سنندج و قزوین تجمع کردند. 

در اهواز معلمان با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد خواستار آزادی فوری همکاران بازداشتی خود شدند.

شعارهای دیگر بازنشستگان در این تجمعات عبارت بودند از:”نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “فقط کف خیابون بدست میاد حقمون”، “رئیسی بی عرضه برگرد برود تو حوزه”، “وعده زیاد شنیدیم  عدالتی  ندیدیم”، و “این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی”.

 همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، تحصیل رایگان برای همه کودکان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بستن پرونده های امنیتی برای همه فعالین سیاسی و آزادی فوری معلمان زندانی از جمله خواستهای اعتراضی اعلام شده آنهاست. اعتراضات بازنشستگان علیه فقر و بی تامینی اعتراض کل جامعه را نمایندگی میکند و باید از خواستها و مبارزاتشان وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ مهر ۱۴۰۲،  ۱۷ اکتبر   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …