تجمعات بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف. کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد

روز ۲۷ تیر  بازنشستگان کشوری از جمله معلمان بازنشسته در ادامه سه شنبه های اعتراض خود علیه فقر و گرانی و  برای پیگیری مطالباتشان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی دست به تجمع و اعتراض زدند. بنا به گزارشات تاکنونی این تجمعات در شهرهای سنندج، قزوین، اصفهان، همدان، کرمانشاه،  کرج، همدان، شیراز و یزد برگزار شدند. بازنشستگان شعار میداادند:” بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “رسول بداقی آزاد باید گردد”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، و “عدالت ، معیشت، شعار پر رنگ ماست”.

در این تجمعات همچنین بنرهایی از عکس  معلمان زندانی و خواستهای معلمان توجه ها را به خود جلب میکرد.

بازنشستگان خواستهای مشترکی دارند و این خواستهای مشترک مبارزات آنها را به هم پیوند نزدیکتری میدهد.  بخصوص با طرح ادغام صندوق های بازنشستگی به دلیل ورشکستگی این صندوق ها و تعرض بیشتر به معیشت آنها در برنامه موسوم به « برنامه توسعه هفتم» و مصوبه مزدی شورایعالی کار اهداف مبارزاتی مشترک بیشتری جلو آمده اند که مبارزه سراسری و مشترک و متحد همه بازنشستگان را می طلبد. مخصوصا باید توجه کرد که از هیجده صندوق بازنشستگی هفده صندوق به ورشکستگی رسیده است و این گوشه ای از بساط دزدسالار حاکم را بازتاب میدهد که معیشت و زندگی بیست میلیون بازنشسته را که ممر درآمدی جز حقوق بازنشستگی ندارند به خطر انداخته است. اکنون از کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی سخن گفته میشود.

در تجمعات و اعتراضات امروز بازنشستگان لشکری و کشوری در اردبیل در کنار هم و متحدانه اعتراض و تجمع داشتند. در کرمانشاه نیز در این هفته بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری با هم تجمع بر پا کردند و در کرمانشاه بازنشستگان شعار  میدادند:” “کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد”.

اجرای همسان سازی و افزایش حقوق ها به بالای خط فقر سی میلیونی و درمان رایگان دو مطالبه فوری همه بازنشستگان است. خواستهای بازنشستگان و اعتراض آنها به فقر و بی تامینی موضوع  اعتراض همه مردم است. اعتراضات گسترده بازنشستگان در متن شرایط پر تلاطم جامعه یک اتفاق سیاسی مهم است.  از  این مبارزات باید فعالانه حمایت و پشتیبانی کرد و صدای بازنشستگان را وسیعا بازتاب داد.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ تیر ۱۴۰۲،  ۱۸ ژوئیه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

بیانیه مشترک فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی»، جنبش زنان و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی درباره «انتخابات»

 رای و انتخاب ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است که با گام‌ها و فریادهایمان در …