تجمعات سراسری بازنشستگان مخابرات، تا حصول نتیجه دوشنبه ها می آییم

امروز نیز شاهد یک تجمع دیگر بازنشستگان مخابرات بودیم که بیش از یک سال است منظما هر دو شنبه دست به تجمع و اعتراض میزنند و بر خواستهای خود پافشاری میکنند. اما هنوز پاسخی نگرفته اند. بنا بر گزارشات تا کنونی امروز ۳۰ بهمن در شهرهای اهواز، اراک، سنندج، تبریز، اردبیل، مریوان و رشت  این بخش از بازنشستگان مطابق دوشنبه های هر هفته  برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند، شعار دادند و با فریاد و سخنرانی به وضعیت ناهنجار معیشتی شان اعتراض کردند. در تهران بازنشستگان به دنبال تجمع در مقابل شرکت مخابرات، در خیابانهای اطراف راهپیمایی کردند و شعار دادند و توجه زیادی به آنها جلب شده بود.  

از جمله شعارهای بازنشستگان مخابرات در تجمعات این روز عبارت بودند از” “مطالبات پزشکی حق مسلم ماست”، “سهامدار ظالم حق ما ها را خورده”، “نه گرما، نه سرما، نیست جلودار ما”، و “سهامدار خیانت میکند، وزیر حمایت میکند”.

گفتی است که نهاد مافیائی و چپاولگری که در راس آن خامنه ای قرار دارد بنام “ستاد اجرائی فرمان امام” سهامدار اصلی شرکت مخابرات است.

سطح نازل حقوقها و فقر و بی تامینی، عدم اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ که میتواند اندک بهبودی در وضع بازنشستگان ایجاد کند و بساط دزدسالار حاکم موضوعات اعتراض این بازنشستگان است.  همسان سازی حقوقها و افزایش آن به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها خواستهای مشترک بازنشستگان است که بارها آنها را در بیانیه و قطعنامه ها و در فریاد شعارهای اعتراضی شان اعلام داشته اند.

بازنشستگان فریاد اعتراض کل جامعه هستند. از خواستها و اعتراضاتشان وسیعا حمایت کنیم

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ بهمن  ۱۴۰۲،  ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ 

اینرا هم بخوانید

بیانیه مشترک فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی»، جنبش زنان و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی درباره «انتخابات»

 رای و انتخاب ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است که با گام‌ها و فریادهایمان در …