تجمعات شورانگیز و گسترده بازنشستگان – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

یکشنبه ۲۰ خرداد روز اعتراضات گسترده بازنشستگان بود. اعتراضاتی به لحاظ کیفی متفاوت که نشانگر پیشروی‌های بیشتر است. در تهران بیش از سه هزار “معلم بازنشستۀ ۱۴۰۰” بار دیگر مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کردند و پیگیر مطالباتشان شدند. همان بازنشستگانی که در ۲۶ فروردین هم‌زمان با حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و در فضای امنیتی ای که ایجاد شده بود به خیابان آمدند و پاسخ محکمی به سرکوبگری‌های حکومت دادند. روز گذشته همچنین تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی با همراهی دیگر بخش‌های بازنشستگان ازجمله کشوری، فولادی، مخابرات، صف متحدتری از مبارزه را به نمایش گذاشت. در تهران همچنین بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد و کشوری در کنار یکدیگر در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع داشتند و در حالیکه حکومت با گسترش سرکوب و اعدام می‌کوشد دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی را باز پس بگیرد و جامعه را عقب بزند، آنها با شعار ” تهدید زندان هرگز اثر ندارد” پیام کل جامعه را در مبارزه علیه فقر و فساد و برای رهایی از بساط بردگی و توحش حاکم اعلام داشتند.

“اتحاد، اتحاد علیه فقر و فساد” یک شعار مهم اعتراضی بازنشستگان است که خطابشان به همه مردم در اعتراض به فقر و بی تأمینی و بساط چپاولگری حاکم است. روز گذشته در کرمانشاه بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری در تجمع مشترکشان با فریاد این شعار و دیگر شعارهای اعتراضی خشم و نفرتشان را نسبت به کل بساط جهنمی حاکم اعلام داشتند. بخش‌های مختلف بازنشستگان در این شهر به برپایی تجمعی بزرگ برای سه‌شنبه ۲۲ خرداد فراخوان داده‌اند.

در شوش بازنشستگان از کرخه، هفت‌تپه و شوش گردآمده بودند و با شعارهای اعتراضی خود و فریاد “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” زندگی ای بهتر و انسانی را طلب کردند.

در اهواز بازنشستگان با راهپیمایی در خیابان و شعارهایی چون “نه تهدید، نه زندان، نیست جلودار ما” ، “درمان رایگان حق مسلم ماست”، “عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم” و فراخوان به اتحاد فضای پُرشوری از اعتراض شکل دادند. نظیر همین اعتراض را در اصفهان از سوی بازنشستگان فولاد شاهد بودیم.

تجمعات گسترده، مشترک و متحدانه بخش‌های مختلف بازنشستگان با فریاد شعارهای اعتراضی علیه فقر، فساد، سرکوب و دزدی‌ها و برای داشتن معیشتی انسانی، بیش از بیش راه بازگشت اعتراضات مردمی به خیابان را باز می‌کند. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه و سد محکمی در برابر سرکوبگری‌های حکومت‌اند. از مبارزاتشان حمایت کنیم و به صف اعتراضشان بپیوندیم.

اینرا هم بخوانید

سیرک انتخاباتی حکومت و فضای انقلابی جامعه – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …