تجمعات معلمان در دهها شهر کشور.فیلمها

روز پنجشنبه ٢٣دیماه معلمان در سراسر کشور بر طبق فراخوان از پیش اعلام شده توسط شورای صنفی فرهنگیان دست به تجمع مقابل اداره جات آموزش و پرورش زدند.معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای کامل رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند.فیلمهایی از این اعتراضات

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای تهران، اصفهان و اراک

 امروز (دوم اردیبهشت)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهای تهران, اصفهان، و اراک، مقابل ادارات …