تجمعات معلمان در شهرهای مختلف

تبریز

تهران

تجمع عظیم معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته شیراز

تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته خرم آباد و تهران مقابل مجلس

لرستان

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …