صفحه ویژه فیلمهای اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان جمعه ٥ آذر ١٤٠٠

روز جمعه ٥ آذر هزاران نفر از کشاورزان و مردم اصفهان طبق فراخوان قبلی در بستر زاینده رود دست به تجمع و اعتراض زدند. نیروهای سرکوبگر رژیم از شب قبل منطقه پل خواجو را محاصره کرده و در صدد بودند جلوی جمع شدن مردم را بگیرند، که موفق نشدند. هزاران نفر از مردم وارد بستر زاینده رود شده و در حمایت از خواستهای کشاورزان، شعار دادند.مردم شعار می دادند اصفهانی شهر کرد اتحاد اتحاد. مزدوران جمهوری اسلامی با گاز اشک آور و تیرهوایی به طرف مردم شلیک کرده و در صدد متفرق کردن مردم هستند.مردم در اطراف زاینده ضمن مقاومت در برابر حملات مزدوران، تلاش می کنند جلوی دستگیری معترضان را بگیرند. حضور زنان در این تجمعات برجسته است.

فیلم:اصفهان جمعه شب ۵ آذر ادامه اعتراضات

جمعه شب ٥ آذر ١٤٠٠:معترضان در اصفهان بنر خامنه‌ای را در یکی از خیابان‌های این شهر به آتش کشیدند

https://twitter.com/i/status/1464246905999814660
https://twitter.com/i/status/1464243173396553732
https://twitter.com/i/status/1464246640827580417
https://twitter.com/i/status/1464245771209949197
https://twitter.com/i/status/1464246024520744977
https://twitter.com/i/status/1464245707062263831
https://twitter.com/i/status/1464189879840129024
https://twitter.com/i/status/1464253125632606251
https://twitter.com/i/status/1464208629041618944
https://twitter.com/i/status/1464172337738272801
https://twitter.com/i/status/1464259042948354050
https://twitter.com/i/status/1464255041053896708
https://twitter.com/i/status/1464174609167794176

http://rowzane.com/news/article=238763

http://rowzane.com/news/article=238753

http://rowzane.com/ca/article=238694

درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر

http://rowzane.com/news/article=238721

آعاز تجمع

http://rowzane.com/news/article=238681http://rowzane.com/news/article=238674

http://rowzane.com/news/article=238681

http://rowzane.com/news/article=238674

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …