تجمعات کارگران مخابرات، اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و دو خبر دیگر

– روز ۲۱ تیر کارکنان مخابرات منطقه یزد،  قزوین، ارومیه، تبریز، اهواز، اراک و شهر کرد در اعتراض به قطع و کاهش حق جذب و ثابت ماندن کمک هزینه رفاهی و نپرداختن معوقه‌های قانونی پاداش بهره‌وری، حق جذب، و … اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی کارکنان مخابرات مصوب سال ۱۳۸۹ دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به سطح نازل حقوقها و سونامی گرانی است.  این اعتراضات ادامه دارد.

– روز ۲۱ تیر کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و اختلاف فاحش و بسیار زیاد حقوق خود با کارکنان رسمی مقابل ورودی این پتروشیمی دست به تجمع زدند. در قدم اول خواست آنها همسان سازی حقوقها و رفع تبعیض است. کارگران نفت بارها بر قطع دست پیمانکاران و دائمی شدن استخدام ها تاکید کرده اند.  کارگران پتروشیمی تبریز در هجدهم تیر ماه نیز در این رابطه اعتصاب و تجمع داشتند.  مزد این کارگران حداکثر ده میلیون است و در قبال کار مساوی با کارگران رسمی بعضا یک چهارم یا یک پنجم آنها مزد میگیرند. این کارگران همچنین هشتصد هزار کارانه میگیرند و به همین نسبت کارانه آنها نسبت به همکاران رسمی شان کمتر است. حکومت اسلامی از شکافی که بین وضعیت کارگران رسمی و پیمانی ایجاد کرده همواره برای تفرقه در میان آنها سود میجوید. در برابر این تفرقه افکنی ها کارگران رسمی نفت طی بیانیه ای بر اتحاد سراسری همه کارگران شاغل در نفت تاکید کرده و برچیده شدن بساط پیمانکاران را یک حلقه اصلی برای اتحاد و اعتراضات قدرتمند کارگران دانسته اند. کارگران رسمی همچنین با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم  بدرست خواستار افزایش فوری حقوقهایشان شده و اعلام کرده اند مزد هیچ کارگر رسمی نفت نباید از 25 میلیون کمتر باشد و اولتیماتوم داده بودند که اگر خواستهایشان پاسخ نگیرد در پنجم مرداد دوباره تجمع خواهند کرد.

– روز ۲۱ تیر کارگران کارخانه داروگر برای چندمین بار نسبت به محقق نشدن پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، عدم امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب و همچنین عدم تعیین تکلیف وضعیت کارخانه تجمع کردند.

– روز ۲۰ تیر عسل محمدی از فعالین حقوق کارگران که قبلا نیز در رابطه با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود  برای اجرای حکم یکسال حبس خود راهی زندان اوین شد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲  ژوئیه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

نماینده سازمان ملل از عدم حضور زنان در نشست آتی با طالبان در دوحه دفاع کرد

روزا اُتونبایوا، مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم حضور زنان افغان در …