تجمع اعتراضی دیگری از همکاران ارکان ثالث ما در پالایشگاه آبادان.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث):تجمع اعتراضی دیگری از همکاران ارکان ثالث ما در پالایشگاه آبادان.

امروز 21 مهر جمع کثیری از همکاران ارکان ثالث ما در پالایشگاه آبادان در ادامه مطالبه گری خود در محل نماز جمعه آبادان جمع شدند و خواستهای اعتراضی خود را اعلام کردند.

در این تجمع اعتراضی بنرهایی از سوی همکاران در رابطه با خواسته های مختلف از جمله حذف کامل پیمانکاران بدست گرفته شده بود.

مطالبه اصلی ما کارگران ارکان ثالث، حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است که بارها در مناسبت های مختلف این مطالبه را اعلام کرده ایم. باید در برابر کار یکسان به همه کارگران رسمی و غیر رسمی مزد مساوی پرداخت شود و همه از امکانات رفاهی واحد و برابری برخوردار باشند.

با پیگیری های کارگران وعده خروج پیمانکاران داده شده بود، اما همچنان به آن عمل نشده است. اکنون اعتراض و مطالبه تعداد زیادی از همکاران ارکان ثالثی ما در پالایشگاه آبادان اجرایی شدن این مطالبه دیرین است.

گفتنی است که یک گفتمان در میان حکومت این بود که پیمانکاران حذف شوند و به جای آنها قرارگاه خاتم وارد مراکز نفتی شود و همانموقع همکاران ما در نفت اعلام داشتند که ما زیر بار کار برده واری تحت مسئولیت هیچکدام از این دو باند مافیایی نمیرویم و قراردادها باید مستقیم با نفت بسته شوند.

مطالبه دیگر همکاران ارکان ثالث ما اجرای طرح دقیق طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبه آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ است که با این کار مبلغی به دستمزدها اضافه میشود. اما انجام این مطالبه در پیچ و خم های اداری گیر کرده است.

و بالاخره مطالبه بعدی همکاران ما از وزارت نفت اعطای وام کم بهره به کارگران ارکان ثالث است. در موضوع سوم نیز شرکت کارکنان ارکان ثالث در تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت عنوان گردید.

در انتهای نماز جمعه راهپیمایی ای تحت عنوان “حمایت از مردم غزه” به راه افتاد. اما حرف ما کارگران اینست که جنگ خونینی که یکطرف آن دولت اسرائیل و طرف دیگرش حماس و دیگر نیروهای ارتجاعی هستند ربطی به مردم فلسطین ندارد. مردم چه در غزه و چه در اسرائیل قربانیان این جنگند.

جنگ باید متوقف شود.

⚙️ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

۲۱ مهرماه ۱۴۰۲

https://t.me/shoraarkansalesnaft

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور