تجمع اعتراضی پرستاران در رفسنجان. پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن

اعتراضات پرستاران طی هفته های اخیر در شهرهای مختلفی به جریان افتاده است. امروز ۲۲ اسفند پرستاران و کادر درمان رفسنجان ، در اعتراض به مشکلات معیشتی، شرایط دشوار کاری و عدم پاسخگویی به خواستهایشان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و سپس فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. اضافه کاری اجباری بدون دستمزد و معوقات مزدی از جمله مطالبات تعرفه گذاری و فوق العاده خاص و وعده های تو خالی، بر خشم و اعتراض پرستاران در سطح سراسری دامن زده است. در همین رابطه روز گذشته پرستاران و کادر درمانی شیراز برای چندمین بار تجمع داشتند. در تجمع روز  ۱۹ اسفند پرستاران و کادر درمان در این شهر از  تمام بیمارستانها  دست به تجمع و اعتراض زدند.

در روز ۲۱ اسفند ما شاهد تجمع پرستاران در بوشهر و استعفای اعتراضی دسته جمعی پرستاران بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج بودیم. پرستاران کهنوج قبلا در پانزدهم اسفند نیز تجمع داشتند. و در ۱۲ اسفند در مشهد پرستاران دست به تجمع اعتراضی زدند. در ۲۸ بهمن نیز پرستاران در سطح سراسری در شهرهای اهواز، شیراز، بوشهر، یزد، البرز، و قم، با فریاد پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن راهپیمایی و تجمع کردند.  

خواستهای پرستاران مستقیما به استاندارد درمان و بهداشت در سطح کل جامعه مربوط است و باید وسیعا از خواستها و اعتراضات آنها حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ اسفند ۱۴۰۲،  ۱۲ مارس ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …