تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره بهرگان

در ادامه اعتراضات در صنعت نفت و گاز، روز جمعه ١٧ آذر کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره بهرگان بار دیگر دست به تجمع زدند

اینرا هم بخوانید

۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم اسفند در دادگاه حاضر می‌شوند

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم …