تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه آبادان

روز ۱۸ مهر کارگران ارکان ثالث پالایشگاه نفت آبادان، دست به تجمع و اعتراض زدند. تجمع این کارگران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی صورت گرفت. حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه تامین نیروی کار یک خواست مهم این کارگران است. به گفته کارگران در پالایشگاه آبادان حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری مشغول به کارند و به دزدیده شدن بخش مهمی از حقوقشان توسط پیمانکاران و شرایط برده وار کار پیمانی و قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی  اعتراض دارند.

خواستهای طرح شده توسط کارگران ارکان ثالث خواستهایی سراسری در نفت است. حذف شرکتهای پیمانکاری که انگلهای محیط کار هستند، افزایش حقوقها و ایمنی شغلی خواستهای همه کارگران در نفت است. زیر فشار اعتراضات بخش های مختلف کارگران شاغل در نفت چندین سال است که از سوی دولت وعده خروج پیمانکاران از نفت داده شده است. اما تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته است. 

هم اکنون اعتراضات در نفت گسترده است. کارگران رسمی سکوهای نفتی دوشنبه های اعتراض را اعلام کرده اند و روز گذشته در سکوهای نفتی ابوذر و منطقه خارک تجمع داشتند. اعتراضات این کارگران همانطور که قبلا گزارش کردیم به سقف ‌حقوق ناعادلانه، مالیاتهای سنگین و محدودیت ۳۰ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی است. پیوستن بخش های مختلف صنعت نفت به دوشنبه های اعتراض یک قدم مهم در سراسری شدن اعتراضات در نفت است. این بسیار مهم است که با ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات در تمام بخش های های نفت به تدارک اعتراضات سراسری در نفت برویم. 

اعتصابات در صنعت نفت در این بخش کلیدی اقتصادی در دل شرایط ملتهب انقلابی جامعه بستر ساز اعتصابات سراسری در سطح جامعه است. از اعتراضات کارگران نفت وسیعا حمایت کنیم و اخبار آنرا همه جا بازتاب دهیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۰ اکتبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …