تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران


۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

امروز ۳۱ فروردین کارگران رسمی عملیاتی نفت شاغل در شرکت نفت فلات قاره در لاوان همچون جمعه های گذشته برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند.  اهم مطالبات کارگران رسمی نفت عبارتست از:  خواستهای فوری اعلام شده کارگران  رسمی نفت عبارتند از:  حذف کامل سقف‌حقوق، حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.

اینها مطالبات سراسری کارگران رسمی نفت است.  از خواستهای و اعتراضاتشان  باید وسیعا حمایت کرد.

خبر مهم دیگر این روز اعتصاب عمومی در شهر مریوان در اعتراض به قتل پی در پی کولبران و تعرضات هر روزه به کولبران توسط نیروهای انتظامی جنایتکار جمهوری اسلامی است.  براساس گزارشات منتشر شده از سوی کولبر نیوز سال ۱۴۰۲ با ۴۰ کشته و ۴۴۴ زخمی،، مرگبارترین و پرحادثه ترین سال برای کولبران در ١٣ سال اخیر بوده است. طبق همین گزارشات در ۱۳ سال گذشته ۶۸۱  کولبر در نوار مرزی شرق کردستان  کشته و ۱۷۳۸ نفر  زخمی شده‌اند. گفته میشود که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر پیر و جوان، زن و مرد، کم سواد و تحصیلکرده، در حد کارشناس ارشد و دکترا به ناچار بخاطر بیکاری و برای تهیه لقمه نانی ناگزیرند کار پر مخاطره کولبری را به جان بخرند و جمهوری اسلامی به جای نان گلوله نصیب آنها میکند. سوختبران در منطقه سیستان و بلوچستان نیز با همین وضعیت و مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. قتل کولبران و سوختبران بخشی دیگر از جنایات حکومت در قبال مردم است. به این جنایت باید وسیعا اعتراض کرد. اعتصاب عمومی امروز  مردم در شهر مریوان الگوی اموزنده ای است برای همه شهرها در این منطقه و در استان سیستان و بلوچستان. در سطح سراسری نیز باید با بیانیه های محکم صدای اعتراض خود را علیه این جنایات بلند کنیم.  تمامی مردم بدون در آمد و یا کسانی که کم در آمد هستند باید از حقوق پایه مکفی برخوردار شوند. درمان و تحصیل رایگان و برخورداری از حق مسکن حقوق مسلم همه مردم است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹ آپریل  ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …