تجمع اعتراض کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز ۲۵ مهر کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان بار دیگر دست به تجمع زدند. دور جدیدی از اعتراضات کارگران رسمی نفت آغاز شده است.  در طول هفته‌های گذشته این کارگران در شرکت‌ها و سکوهای نفتی و گازی به صورت هفتگی اعتراضاتشان را برپا می‌کردند و دوشنبه های اعتراضی را اعلام کردند. اما اکنون تجمع آنها روزانه شده است.  

اعتراض این کارگران همانطور که قبلا گزارش کردیم  به سقف ‌پایین حقوقها و کاهش سطح دریافتی هایشان،  مالیاتهای سنگین و محدودیت ۳۰ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی است.   خواستهای فوری اعلام شده این کارگران عبارتند از: حذف سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و برگرداندن کسورات مازاد مالیات. کارگران رسمی نفت اعلام کرده اند که تا تحقق مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر کارگران ارکان ثالث نیز با خواست خروج پیمانکاران از مراکز نفتی اعتراضات متعددی داشته اند. جنبش و جوش و اعتراضات در نفت گسترده است. دوشنبه های اعتراضی میتواند به روز اتحاد مبارزاتی کارگران نفت در تمام مراکز نفتی تبدیل شود.   

.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ مهر ۱۴۰۲،  ۱۷ اکتبر   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …