تجمع امروز بازنشستگان مقابل مجلس اسلامی.عکس وفیلم

٣١ مرداد: تجمع سراسری بازنشستگان مقابل مجلس اسلامی.از ساعت ده صبح امروز معلمان بازنشسته، بازنششستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری دست به تجمع زده اند – هر لحظه به تعداد تجمع کنندگان افزوده میشود – پلاکاردهای تبعض تاکی، ما خواهان افزایش حقوق تا ٤ میلیون خط فقر می باشیم، تحصیل رایگان حق مسلم فرزندان ماست، توجه ها را بخود جلب میکند. در زیر بنر ها اسم شهرهای مختلفی که معلمان بازنشسته از آنجا به محل آمده اند نوشته شده است. گزارش تصویری به همراه فیلمهایی از این تجمع ضمیمه می باشد. روزنه

 

اینهم بیعدالتی هرگز ندیده ملتی

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638503572947/

٣١ مرداد: مقابل مجلس اسلامی
بازنشستگان با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد خواستار آزادی اسماعیل عبدی و محسن عمرانی شدند.

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638469852104/

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638192925181/

٣١مرداد : تجمع بازنشستگان مقابل مجلس اسلامی اگر که ما نبودیم، تو اون بالا نبودی

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638173084685/

٣١ مرداد، مقابل مجلس اسلامی: سفره ما خالیه، پز شما عالیه

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638162004408/

٣١ مرداد: بازنشستگان مقابل مجلس اسلامی
معیشت، منزلت، حق مسلم ماست

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638173084685/

٣١ مرداد مقابل مجلس اسلامی: ما بازنشستگانیم، از جان رستگانیم

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10211638155804253/

عکس های از تجمع امروز بازنشستگان مقابل مجلس
تا زمانی که زیر خط فقریم، ما مطالبه گر خواهیم ماند.

 

 

 

 

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …