تجمع اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور مقابل شورای نگهبان

کلاه‌زردها از سراسر کشور در تهران تجمع کردند

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال بعد، مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.

نمایندگان کلاه‌زردها می‌گویند: ما کارگران دولت هستیم و باید دستمزدمان مانند تمام کارگران کشور توسط شورایعالی کار تعیین شود اما دولت امسال برای دومین بار، افزایش حقوق ما را در لایحه بودجه سالانه و مطابق با افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین می‌کند که این رویه غیرقانونی‌ است.

سال گذشته نیز افزایش دستمزداین کارگران از لایحه بودجه حذف شد.

اینرا هم بخوانید

بیانیه٢٠ تشکل دانشجویی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی رای ما سرنگونی جمهوری …