تجمع بازنشستگان تامین  اجتماعی در شوش.لشکری کشوری تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد

امروز ۲۹ شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش در اعتراض به فقر و بی تامینی و  برای پیگیری مطالباتشان بار دیگر در مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند. شوش یک مرکز مهم اعتراضی بازنشستگان  است.  در این روز این بازنشستگان به نشانه اعتراض به فقر و سطح نازل حقوقها و بالاتر رفتن هر روزه قیمت اجناس معیشتی، سفره خالی ای را مقابل دفتر نماینده مجلس اسلامی در شوش پهن کردند و شعارهای اعتراضی خود را سر دادند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، ” حقوق نصفه نیمه ، سکوت کنی همینه”، “نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه”، “تامین رو غارت کردن، ما را بیچاره کردند”، “مجلس سرسپرده گرونی رو آورده”، “فقط کف خیابون به دست میاد حقمون” ، و “لشکری کشوری تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد”، و “وزیر بی کفایت خجالت، خجالت”.

لازم به یادآوری است که در روز ۲۶ شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی درکرمانشاه نیز در ادامه یکشنبه های اعتراض خود تجمع داشتند. آنها از جمله  شعار میدادند: “دولت ورشکسته دشمن بازنشسته”، “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، و “بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض” و “دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند”.  

شعار “لشکری، کشوری، تامین اجتماعی ، اتحاد اتحاد” یک شعار مهم بازنشستگان است که ۲۵ میلیون بازنشسته را به اعتراض متحدانه علیه فقر و بی تامینی فرا میخواند. این شعار را باید در همه جا فریاد زد و آنرا به عمل در آورد. همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به دزدی ها و اختلاسها، و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات خواستهای فوری و همگانی بازنشستگان است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ شهریور  ۱۴۰۲،  ۲۰ سپتامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور