تجمع بازنشستگان فولاد در چند استان

بازنشستگان فولاد روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، در استانهای تهران، اصفهان، دامغان، خوزستان، شاهرود، قائمشهر و… تجمع کردند. درخواستِ این بازنشستگان اصلاح همسان‌سازی سال۹۹ و اجرای بندِ یکِ صورت‌جلسه ی ۱۵ مهر ۱۴۰۲ است.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …