تجمع بازنشستگان مخابرات در چند شهر، پرستاران در شیراز و لامرد و کشاورزان در اصفهان

امروز بیستم فروردین بازنشستگان مخابرات در ادامه اعتراضات خود، اولین تجمعات دوشنبه های اعتراضی خود در سال ۱۴۰۳ را  در شهرهای مختلف بر پا کردند. این تجمعات در این روز در شهرهایی چون  تبریز،‌ اراک، اردبیل، مریوان، کرمانشاه، بندرعباس، اهواز، رشت، تهران، ارومیه و سنندج برپا شدند.

بازنشستگان در کرمانشاه از جمله شعار میدادند: “مشکل ما این زمان، معیشت است و درمان”. درمان رایگان یکی از خواستهای مهم بازنشستگان است که در بنرهای اعتراضی آنها و در شعارهایشان بازتاب دارد.

اعتراض بازنشستگان مخابرات همانند دیگر بخش های بازنشسته به فقر و گرانی و بی تامینی و عدم پاسخگویی به خواستهایشان است.  این بازنشستگان همچنین به اجرا نشدن آیین نامه ی استخدامی ۱۳۸۹ که اجرای آن میتواند بهبودی در دریافتی آنها ایجاد کند، و نیز به چپاولگریهای سهامداران عمده شرکت اعتراض دارند. این سهام در تملک نهادهایی نظیر “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد تعاون سپاه پاسداران” قرار دارد. 

در این روز همچنین پرستاران شیراز، در اعتراض به سطح نازل حقوقها، تبعیض در پرداخت تعرفه ها و کارانه ها، اضافه کاری های اجباری و فشار سنگین کاری و عدم پاسخگویی به مطالبات اعلام شده خود در شیراز در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در همین رابطه در این روز پرستاران لامرد نیز تجمع داشتند. : “پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “اضافه کاری اجباری نمیخوایم، نمیخوایم”، “مسئول ما خوابیده، گناه بیمار چیه”.

خبر دیگر مربوط به کشاورزان شرق اصفهان است که  بار دیگر در اعتراض به معضل بی آب و مافیای آب و مشکلات معیشتی خود و با مطالبه فوری حقابه، امروز تجمع کردند. و آخرین خبر اینکه امروز بیستم فروردین کارگران کارخانه سیمان لردگان نیز برای دومین روز در اعتراض به سطح نازل حقوقها و تبعیض در پرداختها دست به تجمع زدند.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۸ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

انقلاب زنانه: “قیز قلعه‌سی؛ قلعه دختر” رئیسی را به کام مرگ کشید! جشنِ بی پایان مردم ادامه دارد

روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از ۱۸ ساعت خبررسانی قطره چکانی، بالاخره خبر رسمی …