تجمع دوباره کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

اعتراضات کارگران رسمی نفت ادامه دارد. امروز ‌یکشنبه ۱۲ آذرماه کارگران شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری در ادامه اعتراضاتشان به تعرضات معیشتی حکومت و عدم پاسخگوی به خواستهای اعلام شده خود بار دیگر دست به تجمع زدند. عدم رسیدگی به خواسته‌های اعلام شده کارگران موضوع اعتراض آنهاست. خواستهای کارگران رسمی نفت در مراکز عملیاتی عبارتند از: حذف کامل سقف حقوق مناطق عملیاتی نفتی، حذف تبعیض میان کارکنان عملیاتی در سقف پرداختها، استرداد کسورات مالیاتی، عدم دست اندازی به صندوق بازنشستگی نفت، حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات کارکنان، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات به دلیل سالها اجرا نشدن سنوات و ماده ده.

این کارگران اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند به اعتراضات خود ادامه میدهند و کارگران رسمی در مناطق مختلف عملیاتی روزهایی از هفته را به عنوان روز اعتراض ثابت خود اعلام کرده اند .

اعتراضات در نفت اکنون هر روزه جریان دارد و در حال گسترش است. بخشهای دیگر شاغل در نفت نیز در حال اعتراض هستند. کارگران معترض اعلام کرده اند که تا عملی شدن خواستهایشان به مبارزه ادامه میدهند. صدای کارگران نفت را به هر شکل ممکن بازتاب دهید. به کارزار حمایت از کارگران نفت که از جانب حزب کمونیست کارگری به جریان افتاده بپیوندید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۳ دسامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اطلاعیه انقلاب زنانه؛ رای ما سرنگونی، رای ما انقلاب زن زندگی آزادی

مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار اسلامی، رژیمی که تنها با ستم و تبعیض جنسی و جنسیتی، …