تجمع سهامداران بورس جلوی مجلس

پنجشنبه ۳۰دی سهامداران بورس جلوی مجلس از صبح تجمع کرده‌اند.

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …