تجمع معلمان و بازنشستگان در تهران و شهرستانها. شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد!

بار دیگر شعارهای “شکنجه مستند دیگر اثر ندارد”، “کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد”، “زندانی سیاسی آزادی باید گردد”، “تورم گرانی جواب بده روحانی” و “آموزش رایگان حق مردم ایران”، در خیابان ها طنین انداخت. روزهای سوم و چهارم بهمن ماه معلمان شاغل و بازنشستگان برای پیگیری خواستهای خود در تهران، کرج، اصفهان، اردبیل و در استان البرز دست به تجمعات اعتراضی زدند. تجمع در تهران در مقابل مجلس اسلامی و در دیگر شهرها مقابل اداره آموزش و پرورش برپا شد. تجمع کنندگان در تهران با شعار حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه اعتراض خود را به حقوقهای چند بار زیر خط اعلام کردند. معلمان شاغل و بازنشستگان در این تجمعات بار دیگر با شعار شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد، انزجار خود را از مستند سازی کثیف جمهوری اسلامی علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازداشت آنها و بساط شکنجه و زندان رژیم اعلام داشتند. جنبش آزادیخواهی مردم با این شعار و در حمایت از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی و برای آزادی آنها و تمامی زندانیان سیاسی دارد با قدرت به میدان می آید.

دیگر شعارهای معلمان و بازنشستگان عبارت بودند از: “کارگر، معلم ، دانشجو، اتحاد اتحاد”، “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی سیاسی، آزاد باید گردد”، “فریاد، فریاد از اینهمه بیداد”، “تورم گرانی جواب بده روحانی”، “تورم، گرانی، بلای جان مردم”، “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “اختلاسها کم بشه، مشکل ما حل میشه”، “فریاد فریاد از اینهمه بیداد”، “از وعده ها خسته ایم، ما همه همبسته ایم”، ” آموزش رایگان حق مردم ایران”، “ویلا مال دزدانه، معلم در زندانهٰ”.

معلمان و بازنشستگان با شعارهای خود کیفرخواست اکثریت عظیم مردم علیه فقر و نابرابری، علیه فساد و دزدی مقامات و علیه زندان و شکنجه را اعلام میکنند و با شعار نه زندان نه شکنجه دیگر اثر ندارد، عزم خود را برای تداوم اعتراضات خود به نمایش میگذارند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹

 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …