تجمع کارگران شهرداری منطقه 4 اهواز

صبح امروز (11بهمن ماه)کارگران خدماتی منطقه 4 اهواز مقابل ساختمان شهرداری این منطقه تجمع کرده‌اند. دلیل تجمع این کارگران را پرداخت نشدن دست کم سه ماه از معوقات مزدی  عنوان کرده‌اند.

این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری  منطقه 4 شهرداری اهواز مشغول کارند و آنطور که منابع ایلنا می‌گویند: مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه  شهرداری اهواز سال‌ها است که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی رو برو هستند.در مقابل این وضعیت مسئولان شهرداری اهواز همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند.

روز گذشته( 10 اسفند ماه )نیز کارگران منطقه 3 شهرداری اهواز که چندین ماه است معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اندد مقابل ساختمان شهرداری منطقه سه دست به تجمع زده بودند.ایلنا

اینرا هم بخوانید

چهار زندانی سیاسی به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی زندان اوین،مجموعا ۳۳ سال زندان محکوم شدند

در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آتش‌سوزی زندان اوین در مهر ماه …