تجمع کارگران فصلی نیشکر «میان آب» برای بازگشت به‌ کار و عقد قرارداد دائمی

گروهی از کارگران فصلی کشت و صنعت نیشکر «میان آب» با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خواستار عقد قرارداد دائمی و امنیت شغلی شان شدند.یکی ازکارگران می گوید برخلاف سنوات گذشته که کارگران فصلی در نیمه دوم فروردین ماه هر سال مشغول به کار می‌شدند، آنها هنوز بیکارند. در واقع کارگران فصلی کشت و صنعت میان آب در بهار هرسال، فعالیت خود را در مزارع کشت نیشکر شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد تولیدی ادامه می‌دهند. از ایلنا

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …