تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل مجلس

  • جمعی ازکارگران گروه ملی فولاد اهواز، صبح امروز، یکشنبه ۲اردیبهشت ماه، در اعتراض به حکم اخراج خود مقابل مجلس تجمع کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز ماه‌هاست که به دنبال مطالبات خود و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و برای احقاق حقوق خود تجمعاتی برگزار کرده‌اند. در پیِ اعتراضاتِ انجام شده جمعی از کارگران اخراج شده‌اند.

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …