تحریم فوتبال ایران بخاطر اعدام در استادیومها

بنا به گزارش ایسنا فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، اعلام کرده است که به کشورهائی که اقدام به اعدام در استادیومهای ورزشی میکنند اعتراض خواهد کرد. جمهوری اسلامی در لیست این کشورها  قرار دارد. بموجب این گزارش “در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ در نیریز در استان فارس یک اعدام در ورزشگاه فوتبال به فیفا گزارش شده است”. و یک سازمان فرانسوی حامی حقوق بشر از فیفا خواسته است که به این دلیل فوتبال ایران را تحریم کند. مدیر این سازمان به فیفا نوشته است ” فیفا نمی‌تواند بگوید که به این رفتار بی‌توجه است. اگر من یک بازیکن بودم در جایی که یک انسان اعدام شده، بازی نمی‌کردم.”

هر انسان شریفی همین احساس را دارد. تبدیل  ورزشگاهها به قتلگاه را باید درکنار محروم کردن زنان از ورزش – حتی بعنوان تماشاچی – و فسادی که سر تا پای سازمانها و فدراسیونهای ورزشی ایران را  فرا گرفته است قرار داد. زنان و ورزشکاران و مردم ایران مدتهاست علیه این شرایط ایستاده اند و در سطوح و ابعاد مختلف اعتراض و مبارزه میکنند. دوچرخه سواری زنان و اعتراض به حجاب اجباری در مسابقات شطرنج زنان دو نمونه متاخر چنین اعتراضاتی است. باید توجه جامعه جهانی و مردم شریف دنیا را به وضعیت اسفناک ورزش در جمهوری اسلامی جلب کرد و خواهان تحریم و ممانعت از شرکت ایران در مسابقات جهانی شد. بویژه تحریم  فوتبال که یک ورزش محبوب و توده ای در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان است میتواند نقش موثری در اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایفا کند. تحریم بخاطر اعدام در ورزشگاهها نیروهای مخالف اعدام و جنبش علیه اعدام را نیز به این نبرد خواهد کشاند. بجاست که همه  نیروهای چپ و پیشرو در سراسر جهان از خواست تحریم فوتبال ایران بخاطر اعدام در استادیومها فعالانه حمایت کنند.

13 ژانویه 17

حمید تقوائی

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل