تسهیلات میلیاردی بانک خاورمیانه به عضو هیات مدیره

به گزارش صبحانه، بر اساس جدیدترین صورت های مالی بانک خاورمیانه این بانک به جای تمرکز بر توسعه فیزیکی و جغرافیایی شعب، بر استفاده از ابزارهای تخصصی و ارتباط سازمان یافته با مشتریان تاکید دارد و به جای استفاده از شبکه وسیع شعب، از شبکه محدود ولی با خدمات بانکی و اعتباری گسترده استفاده می کند.

طبق گزارش بازرس قانونی بانک مذکور، روزبه پیروز عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه موفق شده در ظرف 3 ماه از سال 1397، جمعا 49 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند که اولین آمار مربوط به اول خردادماه امسال و آخرین آن در 10 مردادماه دریافت شده است.
این گزارش همچنین بیان کرده که مدت قرارداد تسهیلات مذکور که از نوع مشارکت مدنی است، برای 3 فقره از این وام ها ، 95 روز و برای یکی از آنها 122 روز است و نرخ سود نیز در 3 فقره، 18 درصد و برای 1 فقره نیز 22 درصد توسط هیات مدیره بانک تعیین شده است.
به گزارش صبحانه، طبق آئین‎نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ” مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‎الشرکه نقدی و یاغیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقییا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد”. بانکها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اصل مال الشرکه وسود مورد انتظار ناشی ازمشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
تسهیلات 4 میلیارد تومانی «بانک خاورمیانه» به عضو غیرموظف هیات مدیره خود +سند

اینرا هم بخوانید

شلیک مأموران رژیم به یک زن در مازندران برای «حجاب اجباری»؛ گزارش‌ها: آرزو بدری در کما است

دو شب پیش، دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳، خانمی حدود ۳۰ ساله به اسم #آرزو_بدری رو …