تصاویر«ارفورت» آلمان،تجمع در اعتراض به اعدام نوید افکاری وعلیه اعدام ها

روز شنبه ١٩ سپتامبر ٢٠٢٠ به فراخوان کمیته بین المللی علیه اعدام  در شهر ارفورت آلمان تجمع  و آکسیون برعلیه اعدام جنایتکارانه نوید افکاری و علیه احکام اعدام ها در این شهر برگزارشد. در این تجمع اطلاعیه ها به زبان آلمانی و فارسی قرائت شد. تصاویری از این تجمع . فیلم ها متعقبا پخش میشود.تصاویر از اینجا

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/119824024_1505906532947186_6860520929578688449_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jGIZ1eYBkA4AX9xJZfu&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&tp=6&oh=bb48c4f9603c2c3d4c8cb3f413bd6a8d&oe=5F8AFFA2

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …