تصاویری از حضور فعالین حزب کمونیست کارگری در نیویورک در اعتراض به حضور رئیسی در نشست سازمان ملل

روز سه شنبه ١٩ سپتامبر همزمان با نشست سالانه سازمان ملل و در اعتراض به حضور رئیسی، آیت الله قاتل، در این نشست، فعالین حزب کمونیست کارگری ایران به همراه سایر مخالفان رژیم مقابل مقر سازمان ملل دست به تجمع زدند

سخنرانی بابک یزدی دبیر کمیته خارج کشور حزب در تجمع مقابل مقر سازمان ملل در لینک زیر

سخنرانی بابک یزدی در نیویورک در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور رئیسی جلاد. 19 سپتامبر 2023 – YouTube

https://t.me/rowzane97

گزارش بابک یزدی دبیر کمیته خارج کشور حزب

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …