تظاهرات بزرگ مردمی در زاهدان.جمهوری اعدامی نمیخوایم، نمیخوایم

امروز جمعه ۱۲ خرداد شمار زیادی از مردم در زاهدان به خیابان آمدند و در ادامه جمعه های اعتراضی  با فریاد “جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم” و شعارهای ضد حکومتی دست به راهپیمایی زدند. یک محور شعارهای مردم در این روز  علیه اعدامها و سرکوبگریهای حکومت اسلامی بود. شعارهای دیگر مردم زاهدان در اعتراض خیابانی بزرگ خود در این روز عبارت بودند از: “نه سطلنت نه رهبری آزادی و برابری”، ” حکومت بچه کش، نمیخوایم نمیخوایم”، ” جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم”،” مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر سپاهی”، “سلطنت، ولایت، یکصد سال جنایت”، “بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی”، “کرد، بلوچ، آذری آزادی، برابری”، “ایرانی، اتحاد، انقلاب، آزادی”

در این اعتراضات مردم معترض بنرهایی در دست داشتند که بر روی یکی از آنها نوشته شده بود: طناب دار بر گردن دماوند دیگر اثر ندارد.

حکومت اسلامی با سرکوب شدید و کشتار تلاش کرد اعتراضات مردم زاهدان را بخواباند. اما مردم این شهر همچنان ایستاده اند و با جنایتکاران حاکم مقابله میکنند و با جمعه های با شکوه اعتراضی خود علیه حکومت فریاد میزنند. زاهدان یک کانون داغ اعتراضات مردمی است. از مبارزات مردم زاهدان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ خرداد  ۱۴۰۲،  ۲ ژوئن   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

شورای همکاری خلیج: جمهوری اسلامی حقی در میدان گازی آرش ندارد

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای اعلام کردند کویت و عربستان به صورت مشترک …