تظاهرات مردم خشمگین در زاهدان- زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

امروز ۲۲ اردیبهشت مردم در شهر زاهدان همچون هفته های گذشته و در ادامه انقلاب به خیابان آمدند و  با  فریاد شعارهای اعتراضی شان پاسخ محکمی به سرکوبگری های حکومت و بساط زندان و شکنجه و اعدام دادند. مردم در این روز شعار میدادند:”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “برادر شهیدم خونتو پس میگیرم”، “بسیجی سپاهی داعش ما شمایید”، “می کشم می کشم آنکه برادرم کشت” ، “بسیجی سپاهی داعش ما شمایید”، “می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت”، “قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان”، ” آزادی آزادی آزادی”.

جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار و آدمکش است. اما در سیستان و بلوچستان ابعاد آدمکشی این حکومت بیداد میکند و تقلایی است برای انتقام گرفتن از مردم سرنگونی طلب. در سراسر کشور باید از مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان حمایت کرد و به اعدامها و جنایات حکومت منفور اسلامی اعتراض نمود. زاهدان یک کانون داغ اعتراض علیه سرکوب و اعدام و شکنجه است. با حمایت و همراهی با مردم ستمدیده این منطقه باید این کانون را فعال نگه داشت و آنرا تقویت نمود. نابود باد حکومت آدمکش اسلامی!  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۱۲ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …