تعرضات معیشتی حکومتی و اتحاد مبارزاتی بخش های مختلف بازنشستگان- لشکری، کشوری، فولادی، نفتی، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد

کارگر کمونیست ۸۰۷
شهلا دانشفر
مصوبه ضد کارگری مجلس اسلامی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی که بندی از برنامه توسعه هفته ضدکارگری حکومت است بر اعتراضات و خشم بازنشستگان شدت داده است. این مصوبه به موضوع اعتراضی وسیعی در میدیای اجتماعی و گروههای مختلف بازنشستگان تبدیل شده است. از جمله گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای تحت عنوان ” همصدا و متحد مانع تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شویم!” ، صدای اعتراض خود را به این تعرض سازمانیافته حکومت چپاولگر حاکم بر زندگی و معیشت خود اعلام کرده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:
” افزایش سن بازنشستگی مصوبه اسارت باری است که مجلس و دولت سرمایه داران برای افزایش استثمار و بهره کشی بر مبنای افزایش سنوات کارگران شاغل به تصویب رسانده اند. افزایش سال های انتظار بازنشستگی یعنی بهره بردن از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت مستمری بازنشستگی نسبت به زمان زنده ماندن افراد بازنشسته. سال های بیشتری کار کن و سال های کمتری حقوق دریافت کن. این قانون اسارت بار و استثماری نظام ضد کارگری سرمایه داری است. زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران”.
از خواستها و اعتراضات بازنشستگان، این بخش رزمنده جامعه که نقش مهمی در داغ نگاهداشتن تنور انقلاب داشته و با شعار شاغل و بازنشسته، امروز پرچم اتحاد طبقاتی کارگری را بدست گرفته اند قاطعانه حمایت میکند. برنامه توسعه هفتم برنامه فلاکت کل جامعه است. برنامه ایست که معیشت بخشهای مختلفی از مردم از جمله بازنشستگان را مورد تعرض قرار میدهد. مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی و دست اندازی های حکومت چپاولگر، بخشهای مختلف بازنشستگان و نه تنها این بلکه کارگران شاغل و بازنشسته را متحدتر میکند. با اعتراضات سراسری برنامه توسعه هفته حکومت و مصوبه افزایش سن بازنشستگی بازنشستگان و مجلس و کل بساط چپاولگران حاکم را باید به گور سپرد.
شهلا دانشفر

اینرا هم بخوانید

در صنعت نفت چه خبر؟ گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۱۶ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید …