تعرض جدید طالبان به حقوق زنان در افغانستان – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

حکومت آدم‌خواران اسلامی طالبان دستوری صادر کرده که بر مبنای آن دستمزد تمام کارمندان زن بخش دولتی، بدون درنظرگرفتن رتبه و سنوات، به ۵۰۰۰ افغانی کاهش پیدا می‌کند.

هر چند تولید و بازتولید نابرابری، از جمله نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان از سرشت سیستم سرمایه‌داری نشئت می‌گیرد؛ اما انسان‌ها با مبارزات بی‌وقفه در مدت صدها سال قادر به تحمیل برخی از مطالبات و اصول انسانی به‌نظام سرمایه‌داری گشته‌اند. مزد یکسان در ازای کار برابر بدون توجه به جنسیت، قومیت و باورهای شخص شاغل از جمله این حقوق پایه انسانی است. اما تلاش انسان‌ها برای برقراری یک‌دنیای بهتر و جنگ با سرمایه بدون وقفه در جریان است و سرمایه و دولتش در هر فرصت به حقوق به چنگ آمده و دستاوردهای انسان‌ها دست‌درازی می‌کنند.

افغانستان تحت سیطره طالبان نمونه گویایی از این تجاوز سیستم سرمایه‌داری از طریق دولت فوق فاشیستی و اسلامی سرمایه به حقوق پایه‌ای شهروندان و بیش از هر کس زنان است. حمله آمریکا به افغانستان در بطن عروج نظم نوین جهانی قرار بود زوربازوی ایالات متحده را به رخ جهانیان بکشاند و هژمونی و رهبری آمریکا در جهان را تثبیت کند. اما این سیاست آمریکا به گل نشست و به‌ویژه در افغانستان موجبات به قدرت رانده‌شدن مجدد طالبان و جنبش اسلامی را فراهم آورد.

آمریکا و غرب برای توجیه سیاست مماشات با این جانوران اسلامی در انظار عمومی جهان در تلاش بوده‌اند تا آنان را به‌عنوان نمایندگان مشروع مردم افغانستان حقنه کنند. اما موج انقلاب زن زندگی آزادی در ایران علیه برادران آدم‌خوار طالبان به جنبش زنان در افغانستان جان تازه‌ای دمید و مقاومت زنان در افغانستان در دفاع از حقوق و آزادی‌های انسانی‌شان اوج گرفت.

حمله به حقوق زنان و انسان‌ها در هر کشور حمله به حقوق آنان در دنیا است. تضعیف جایگاه زنان در افغانستان موقعیت و حقوق زنان در سرتاسر دنیا از جمله در غرب را شکننده‌تر خواهد نمود. باید در مقابل دست‌درازی طالبان و نیروهای اسلامی به حقوق زنان با تمام قوا ایستاد. زنان افغانستان شایسته گرم‌ترین و نیرومندترین پشتیبانی از طرف نیروهای آزادی‌خواه و برابری طالب در سرتاسر دنیا هستند.

اینرا هم بخوانید

مرگ رئیسی در غزه و انقلاب جاری در ایران – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …