تلاش واراده مردم علیه اعدام وادامه حیات وهستی .گزارشی از رهائی جوان سنندجی درآستانه اعدام

ازمدتها قبل تعدادی از فعالین کارگری و اجتماعی مردم سنندج اراده و تلاش خودرا برای جلوگیری از اعدام جوان این شهر بنام “هیمن اورامی نژاد” که در یک نزاع خیابانی با پوریا ابوالقاسمی مرتکب قتل شده وطبق قوانین شرعی قصاص، محکوم به اعدام شده بود، افزایش دادند.
با نزدیک شدن به 12 دیماه جاری که قراربود اعدام این جوان (که در زمان وقوع حادثه فقط177 سال داشت) اتفاق بیفتد، فعالیتهای مردمی برای جلب رضایت والدین مقتول ابعاد گسترده تری بخودگرفت. با فراخوان فعالین اجتماعی ساعت 20:30 شنبه، شب قبل از اعدام، مردم تجمعی حدود 250 نفری در مقابل منزل خانواده ابوالقاسمی برگزار کرده و بدینوسیله از دل وجان جامعه به تنگ آمده از ادامه قتل و اعدام، ازخانواده مقتول برای رهائی جان این جوان درخواست بخشش میکنند.
پدر بزرگ مقتول درمقابل تمایل و اراده و درخواست مردم، قول میدهدکه تلاشش را برای جلب رضایت والدین انجام دهد.
از ساعات اولیه بامداد روز بعد ده ها نفر از اقشار مختلف مردم به همراه خانواده “هیمن اورامی نژاد” بمنظورجلب رضایت خانواده مقتول، روبروی زندان مرکزی سنندج تجمع نمودند.
حضور پرشورو اراده مردمی برای درخواست بخشش از طرف خانواده مقتول بالاخره بر غم جانکاه از دست دادن تنها فرزند غلبه کرد و پدرخانواده با بخشیدن و گذشت، “هیمن” را که در پای چوبه دار آخرین لحظات عمرکوتاهش را با احساسی غیرقابل وصف ، میگذراند ازمرگ رهانید. تا برای چندمین بار، خانواده ای علیرغم درد فقدان عزیزشان، با نیاز و اراده و خواست جامعه در مطالبه “نه به اعدام ” همراه شود.
روز دوشنبه 13دی ماه به پاس این گذشت و فداکاری و این موفقیت بزرگ انسانی، بیش از 30000 نفراز مردم در حالیکه هر یک شاخه گلی سرخ در دست داشتند ساعت 3 بعدازظهربرمقبره مقتول حضور یافته و ابتدا با یک دقیقه سکوت مراسم عاطفی باشکوهی را بوجودآوردند. در طی مراسم با خواندن متن دیکلمه ای در وصف این حرکت انسانی و با قدر دانی ویژه از گذشت خانواده ابوالقاسمی این همبستگی مردم را در نه به اعدام به نمایش گذاشتند. این مراسم عاطفی و انسانی بزرگ هنگامیکه پدران ” قاتل و مقتول” هر دو یکدیگر را درآغوش گرفتند، به اوج خود رسید.
“هیمن” و “پوریا” هر دو قربانیان شرایط و مناسبات ظالمانه ای هستند که درآن بزرگ شده اند. دریک نزاع اینچنینی هرآن ممکن ست جای قاتل و مقتول عوض شود. هر دو از یک جنسند و به یک طبقه اجتماعی تعلق دارند.
خشم ونفرت متراکم شده از شرایط زندگی و عصیان جوان به تنگ آمده از ادامه این زندگی نکبتبار هر لحظه ممکن است بهر بهانه ای روزنه و مفری برای طغیان پیدا کرده ، فوران کند و حادثه ای دردناک را بوجود بیاورد.
ناهنجاریهای اجتماعی محصول مناسبات نابرابر و ظالمانه درجامعه و ریشه درسوخت وسازهای بنیادی تری دارند که متاسفانه مانند همیشه قربانیان خودرا اغلب ازطبقات محروم اجتماعی میگیرد.

اتحاديه آزاد کارگران ایران

14 دی 95. @ettehad

15894793_1376548402379094_6567852200779631374_n

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …