تهران:٥٦/٢ درصد زنان ١٥ تا ٢٥ساله بی حجاب و٩٥/٥ درصد زنان مخالف حجاب

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:بررسی آماری انواع پوشش بانوان و باور آنها به حجاب اجباری در مناطق 22 گانه شهر تهران

56/2 درصد دختران و زنان در تهران بین سنین 15 تا 25 سال بی حجاب و 95/5 درصد زنان مخالف حجاب اجباری هستند.

جمعی از معلمان و دانشجویان با راهنمایی چند تن از پژوهشگران و اساتید علوم اجتماعی از 15شهریور تا 5 دی با روش مشاهده مستقیم به بررسی انواع پوشش بانوان از 15 سال به بالا و باور آنها به حجاب اجباری پرداختند.

بخشی از یافته ها آماری(اعداد به درصد)
الگوی کلی حجاب(مانتو باز:38/5 – پوشش اختیاری :33/2 – چادری:15/7- مانتو پوشیده:12/6)

سن 25 تا 15(پوشش اختیاری:56/2– مانتو باز:33/2 –چادری:5/9– مانتو پوشیده:4/5)

سن 45 تا 26(مانتو باز: 44/2–پوشش اختیاری:26/9–چادری:16–مانتو پوشیده: 12/8)

سن 46 سال به بالا(مانتو باز: 37/9– چادری:27 – مانتو پوشیده:22 –پوشش اختیاری :13/1)

باور به حجاب اجباری
83/9 زنان با حجاب مخالف حجاب اجباری و بدون در نظر گرفتن نوع حجاب 95/5 درصد زنان در تهران مخالف حجاب اجباری هستند.

https://t.me/kashowra

متن کامل،جداول آمار و یافته های تحقیق در فایلpdf

گروه پژوهشی امروز

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …