تورنتو: اولین شنبه اعتراضی در تورنتو علیه احکام اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …