تورنتو: هزاران وسیله نقلیه ۴۰ کیلومتر را در حمایت از انقلاب مردم در ایران، راندند

گزارش تلویزیون کانال جدید از کاروان آزادی شنبه 17 دسامبر
2022 در اعتراض به اعدام های اخیر و حمایت از انقلاب مردم در ایران هزاران وسیله
نقلیه در مسیر 40 کیلومتر در امتداد خیابان یانگ و گذر از سه شهر

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …