ثبت ۷ هزار پرونده زن آزاری در خراسان رضوی

ثبت ۷ هزار پرونده زن آزاری و ۴۲۶ پرونده مرد آزاری در سال ۹۵ در خراسان رضوی؛

روزنامه خراسان به نقل از آریا حجازی مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی گزارش داده : «سال ۹۵حدود ۷هزارو ۳۸۵ فقره همسرآزاری در پزشکی قانونی به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۸۲۱ فقره افزایش داشته است که از این تعداد ۶هزارو۹۲۳ مورد زن و۴۶۲ مورد مرد بوده اند.» «همچنین سال گذشته ۱۲۳مورد کودک آزاری در پزشکی قانونی استان به ثبت رسیده است.»

وی با بیان این که سال ۹۵برای سقط درمانی هزارو۱۵۴پرونده تشکیل شده است افزود: «از این تعداد برای ۹۶۶مورد مجوز سقط درمانی صادر شده است.» «سال گذشته ۱۴۰هزار مراجعه به پزشکی قانونی انجام شده که از این میان  ۴۶هزارو۳۰۵مورد مربوط به نزاع بوده که نسبت به آمار سال گذشته ۱٫۱درصد افزایش داشته است.»

«سال ۹۵حدود ۷هزارو ۳۸۵ فقره همسرآزاری در پزشکی قانونی به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۸۲۱ فقره افزایش داشته است که از این تعداد ۶هزارو۹۲۳ مورد زن و۴۶۲ مورد مرد بوده اند. حجازی گفت: همچنین سال گذشته ۱۲۳مورد کودک آزاری در پزشکی قانونی استان به ثبت رسیده است.»

حجازی با بیان این که تا کنون ۶هزارو۵۴۷ نمونه در بانک ژنتیک پزشکی قانونی کشور متعلق به مجرمان ثبت شده است، افزود: «از این تعداد هزارو۷۰۰نمونه مربوط به پروفایل های ژنتیکی است که توسط پزشکی قانونی استان از مجرمان تهیه ودربانک ژنتیک پزشکی قانونی کشورثبت شده است.»

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …