جایگاه فرقه مرتجع کسنزانی در سیرک خامنه‌ای – عبدل گلپریان

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

اخیراً سران فرقه سنی کسنزانی که در کردستان عراق مستقر هستند از دراویش هوادار خود در کردستان ایران خواسته‌اند که به درخواست خامنه‌ای در سیرک انتخاباتی حکومت اسلامی برای مشروعیت نداشته این رژیم شرکت کنند و به تقاضای خامنه‌ای لبیک بگویند و اگر شرکت نکنند مجوز عبور و مرور هواداران این فرقه به کردستان عراق باطل خواهد شد.

تقلاهای این گروه مذهبی و فراخوان به هواداران خود برای خدمت به جمهوری اسلامی نشان‌دهنده استیصال و درماندگی این فرقه معلوم‌الحال و بن‌بست کل بساط حکومت اسلامی است. مردم مبارز شهرهای کردستان بارها و در طول تاریخ مبارزات درخشان خود جریانات مرتجع محلی، نظیر مکتب قرآن، طریقت قادری نقش‌بندی و سلفی‌ها را سر جای خود نشانده و آنان را رسوا کرده‌اند. خامنه‌ای از سر درماندگی و شکستی که متحمل شده است دست‌به‌دامن تفاله‌ها و پس‌مانده‌های جریانی شده است که مورد تنفر و انزجار مردم مبارز در شهرهای کردستان است.

سران این فرقه دریافته‌اند که چگونه مردم کردستان در دور اول سیرک انتخاباتی رژیم اسلامی همگام با نه محکم مردم سراسر کشور به این نمایش مسخره و رسوا شده پاسخ درخور و کوبنده‌ای به خامنه‌ای و باندهای حکومتی دادند. این جریان کپک‌زده نوع سنی به‌شدت نگران از تأثیر فضای سیاسی و رادیکال شهرهای کردستان بر هواداران خود شده است.

این فرقه حاشیه‌ای و بی‌ربط به جامعه کردستان در کارزار رسوای حکومت اسلامی وحشت‌زده و نگران از باطل شدن تاریخ مصرف خود است. متوجه شده‌اند که با سرنگونی حکومت اسلامی توسط انقلاب زن زندگی آزادی، بساط آنان نیز همانند دیگر جریانات دست‌ساز رژیم توسط مردم جارو خواهد شد. عمیقاً دریافته‌اند که طول عمر این فرقه نیز همانند دیگر دارودسته‌های مرتجع دینی در داخل و خارج از ایران به‌اندازه طول عمر جمهوری اسلامی است.

اینرا هم بخوانید

ارتجاع اسلامی در ایران و افغانستان و عرق ناسیونالیسم ایرانی

بعد از بالاگرفتن مناقشه دو نیروی تروریست و آدمکش حاکم بر افغانستان و ایران بر …