جدال اجتماعی علیه ترامپ و فاشیسم

دوره حساسی را از سر میگذارنیم. جدال و کشاکش حادی میان نیروهای فاشیستی و ارتجاعی از یک طرف، و جبهه انسانی و نیروهای شریف و مدافع ارزشهای انسانی از سوی دیگر در جریان است. سرنوشت این جدال برای آینده بشریت بسیار مهم است. بشریت نمیتواند دوبار فاشیسم را تجربه کند. روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، رای خروج از اتحادیه اروپا در انگلستان، برخی عقب گردها در ایتالیا و کشورهای دیگر، گوشها را تیز کرده است. این جریان را باید در هم شکست و عقب راند. در عین حال نیروهای مرتجع و کثیفی مثل راستها و سلطنت طلبان ایرانی که به بهانه حکومت اسلامی به لجنزار ترامپ دخیل می بندند و تبریک میگویند و کثافت سیاسی خودرا اشکار میکنند، باید افشا شوند. کسی که از ترامپ حمایت میکند با جمهوری اسلامی تفاوت اساسی ندارد.

این روزها در کشورهای متعددی تظاهراتها علیه ترامپ و سیاستهایش به جریان افتاده است و مردم با صدای رسا علیه نژاد پرستی و فاشیسم و سیاستهایی که فقط بوی ارتجاع و عقبگرد میدهد وسیعا اعلام انزجار میکنند. تروریستهای اسلامی در عراق و سوریه و سومالی و نیجریه مردم را کشتار میکنند، حکومت اسلامی ایران مردم را سرکوب و زندانی و کشتار میکند. و در آن طرف دولتی مثل ترامپ مردمی را که از این کشورها و از این نیروها فرار میکنند و به قصد رسیدن به نقطه امن راهی کشورهای دیگر میشوند، را با برچست تروریست مورد تبعیض و محرومیت قرار میدهد.
این جدال در عین حال بیانگر بحران عمیق سرمایه داری معاصر است. اگر این را نبینیم مبارزه ما به جایی نخواهد رسید. سیستمی که استراتژی و خط و سیاست روشنی ندارد و قهرمانان تئوریک و اقتصادیش بی اعتبار شده اند، هر دیو و جانوری را تولید میکند. این سیستم به ته خط رسیده است و برای بقای خود دست به انبان کثافات میبرد و لمپنهای بی مایه ای مثل ترامپ و مرتجعین کله خشکی مثل خمینی و شیوخ عربستان و قومگرایان سوریه و عراق را به راس جوامع میکشاند و به جان مردم می اندازد.
اگر مردم هشیار باشند میتوان این روند را معکوس کرد. به جریان افتادن مبارزات میلیونی در سطح دنیا نشان میدهد که مردم شریف دنیا فعالانه به میدان آمده اند تا از ارزشهای انسانی و حقوق انسانی دفاع کنند. این امید بخش است. جامعه یعنی مردمی که دور هم جمع میشوند تا زندگی بهتری داشته باشند. جوامع انسانی برای سرمایه داران درست نشده اند. اساس جوامع باید بر خلاف امروز برابری و رفاه و آزادی مردم باشد نه چیز دیگری. جدال کنونی علیه فاشیسم و ترامپ و تروریسم اسلامی را باید با دفاع از انسانیت و محوریت انسان به پیش برد. اساس جامعه باید انسان باشد نه سود و قدرت مفتخوران.

اینرا هم بخوانید

جنایات اسرائیل زبانشان را دراز کرده – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …